Rozvíjaj sa a pracuj sa sebe

Odoberaj najnovšie informácie a nenechaj si ujsť žiaden zaujímavý článok

Záväzok www.cestarozvoja.sk v oblasti ochrany osobných údajov

Ochrana bezpečnosti a dôverného charakteru vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá; preto vykonávame svoje podnikateľské aktivity v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov a bezpečnosť údajov.

Osobné údaje

Prostredníctvom internetovej stránky www.cestarozvoja.sk nebudeme zhromažďovať akékoľvek vaše osobné údaje (napr. vaše meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu), pokiaľ sa nerozhodnete, že nám ich poskytnete dobrovoľne (napr. v rámci registrácie, prieskumu, prihlásenia do emailingového systému, ako výmenu za službu či produkt) alebo dáte súhlas na ich poskytnutie, alebo pokiaľ to inak nepripúšťajú príslušné zákony a predpisy na ochranu vašich osobných údajov.

Účel použitia

Keď nám poskytnete svoje osobné údaje, zvyčajne ich použijeme pri odpovedi na vašu otázku, pri spracovaní vašej objednávky alebo ak vám chceme poskytnúť konkrétne informácie alebo ponuky.

Ak sa rozhodnete, že nechcete, aby sa vaše osobné údaje použili na podporu nášho vzťahu s vami ako zákazníkom (najmä priamy marketing alebo výskum trhu), budeme vaše rozhodnutie rešpektovať. Nepredávame ani inak neposkytujeme na trhu vaše osobné údaje tretím subjektom.

Obmedzenie účelu použitia

Internetová stránka www.cestarozvoja.sk bude zhromažďovať, používať alebo poskytovať osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom internetu, iba na účely, ktoré vám oznámime, pokiaľ nejde o poskytnutie údajov, ktoré:

- predstavuje použitie týchto osobných údajov na akýkoľvek ďalší účel, ktorý priamo súvisí s pôvodným účelom, pre ktorý boli tieto osobné údaje zhromaždené,

- sa vyžaduje podľa zákona alebo ho vyžadujú príslušné správne alebo súdne orgány,

- je potrebné na určenie alebo zachovanie právneho nároku alebo obhajoby,

- je potrebné na zabránenie podvodu alebo inému protizákonnému konaniu, ako sú napríklad úmyselné útoky na naše informačné systémy.

Údaje o komunikácii alebo používaní

Keď využívate telekomunikačné služby pri prístupe na našu internetovú stránku, vaše údaje o komunikácii (napr. adresa internetového protokolu) alebo údaje o používaní (napr. informácie, ktoré sa týkajú začatia, skončenia a rozsahu každého pripojenia, a informácie týkajúce sa telekomunikačných služieb, ku ktorým ste sa pripojili) sú technicky generované a môžu sa prípadne týkať aj osobných údajov. Do tej miery, v akej je to nevyhnutné, sa budú vaše údaje o komunikácii alebo používaní spracovávať a používať, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov.

Automaticky získavané údaje neosobného charakteru

Keď sa pripojíte na našu internetovú stránku, je možné, že automaticky (t. j. nie registráciou) získame údaje neosobného charakteru (napr. typ internetového prehliadača a operačného systému, ktoré používate, názov domény internetovej stránky, z ktorej ste prešli, počet návštev, priemernú dĺžku návštevy stránky, prehliadané stránky). Je možné, že tieto údaje použijeme za účelom monitorovania atraktivity našich internetových stránok a zlepšenia ich výkonu alebo obsahu.

"Cookies" – Informácie, ktoré sa automaticky ukladajú na vašom počítači

Keď si prehliadate jednu z našich internetových stránok, je možné, že uložíme niektoré údaje na vašom počítači vo forme tzv. „cookie“ kvôli automatickému rozpoznaniu vášho počítača pri vašej budúcej návšteve. „Cookies“ nám môžu mnohými spôsobmi pomôcť, napríklad tým, že nám umožnia prispôsobiť internetovú stránku, aby lepšie vyhovovala vašim záujmom, alebo uložiť vaše heslo, aby ste ho nemuseli zakaždým zadávať. Ak nechcete dostávať „cookies“, nastavte prosím váš internetový prehliadač tak, aby vymazal všetky „cookies“ z pevného disku vášho počítača, blokoval všetky „cookies“ alebo aby zobrazil pred uložením „cookie“ upozornenie.

Bezpečnosť

Na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou alebo pozmenením a pred nepovoleným zverejnením alebo prístupom využívame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

Prepojenia na iné internetové stránky

Internetové stránky www.cestarozvoja.sk obsahujú prepojenia na iné internetové stránky. Nezodpovedáme za postupy ochrany osobných údajov alebo za obsah iných internetových stránok.

Otázky a poznámky

Budeme odpovedať na odôvodnené žiadosti o revíziu vašich osobných údajov a o opravu, doplnenie alebo vymazanie akýchkoľvek nepresných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo poznámky týkajúce sa Ochrany osobných údajov (napr. pokiaľ ide o úpravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov), kontaktujte nás na adrese se Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. S vývojom internetu sa bude vyvíjať aj naša stratégia ochrany osobných údajov. Zmeny našej stratégie ochrany osobných údajov uverejníme na tejto stránke. Ak chcete mať aktuálne informácie, prosím pravidelne navštevujte túto stránku.

INŠPIRUJ SA

Odoberaj najnovšie informácie a články z týchto kategórií:

osobný rozvoj

Vyrobené © 2014 Cestarozvoja.sk

Mapa stránky

info@cestarozvoja.sk